Sagiter

Agroekološka znanja in iznajdljivost podeželja

shared knowledges
shared knowledges
Sagiter je triletni projekt, ki ga je izvajalo deset partnerjev iz sedmih evropskih držav. Projekt je finančno podprla Evropska komisija v okviru programa Leonardo da Vinci.

Partnerji so se povezali skozi dinamiko vrednotenja agroekoloških znanj in sistemov iznajdljivosti, ki so se izoblikovali na določenem območju v daljšem časovnem obdobju.

V zvezi s tem postaja usposabljanje vse pomembnejše pri obliklovanju razumevanja, prenosu ali razvoju tehnik in znanj ter oblikovanju omrežij in socialnih vezi na podeželju.

Da bi bolj upoštevali tradicionalna znanja, načine njihovega pridobivanja in prenosa, so v okviru projekta Sagiter razvili izobraževalne vire, namenjene trenerjem, učiteljem in kmetijskim svetovalcem.

Na tej spletni strani boste našli:

- Metode in izobraževalna orodja
• Pričevanja
• Omrežje za izmenjavo izkušenj
• Modul za usposabljanje

Vsi viri so na razpolago za uporabo in morebitno modifikacijo v skladu z načeli licence Creative Commons ( CC).